rasquido. m.

Rascadura. Acción de rascarse.
Méx. …sería una suerte de comezón con rasquido patético… SADA, Casi 1455/4475.